Prace licencjackie z marketingu dotyczą najczęściej przeróżnych form reklamy


Prace licencjackie z marketingu najczęściej poświęcone są różnym formom reklamy chociaż obecnie jedną z najpopularniejszych jest ta w Internecie. Stało się tak ze względu na dynamiczny wzrost użytkowników tej sieci związanego ze zwiększeniem jej popularności. Jako przykład można podać marketing w małym sklepie detalicznym.

Warto w tym przypadku również posiłkować się Internetem jednakże w przypadku takich jednostek bardziej skuteczne będą na pewno inne formy reklamy. Jest to spowodowane tym, że grupą docelową są ludzie z sąsiedztwa, którzy mieszkają w pobliżu tego sklepu gdyż to oni najczęściej mogą tam robić zakupy. W ramach tego typu pracy magisterskiej z marketingu warto przedstawić informacje z zakresu marketingu w handlu detalicznym.

Można tutaj podać definicję samego marketingu, ale należałoby głównie skupić się na specyfice tego związanego z handlem detalicznym. Istotne jest również, aby opisać same jednostki handlu detalicznego wraz z podaniem najważniejszych definicji w tym zakresie.

Dodatkowo należy omówić decyzje marketingowe podejmowane w punkcie sprzedaży detalicznej. Ważne jest to, aby również przedstawić a następnie przeanalizować studium przypadku. Później już zostaje tylko wstęp i zakończenie oraz wydrukowanie pracy i oddanie jej do dziekanatu.