Praca licencjacka z marketingu: – analiza strategiczna przedsiębiorstwa

Praca licencjacka z marketingu

Praca licencjacka z marketingu może być fascynującym doświadczeniem, które poszerza horyzonty. Dobrym tematem może być “Analiza strategiczna sytuacji firmy x”.  Jest to temat bardzo ciekawy, ponieważ skuteczna strategia  jest kluczem do sukcesu w biznesie . Od absolwenta marketingu nieraz wymaga się, aby miał głęboką wiedzę o analizie strategicznej.

Pisząc na temat “Analizy strategicznej działania” danej firmy, warto wybrać taką firmę, na której temat możemy znaleźć dużą ilość danych. Nie zawsze ma się dostęp do firmy, która chciałaby dać nam dostęp do szczegółowych danych. Jeśli nastąpi taka sytuacja, to warto wybrać jedną z  firm, które są notowana na giełdzie.  Firmy takie mają obowiązek publikowania swoich danych w internecie. Przykładowo może to być firma z branży obuwniczej.

W tego typu pracy trzeba uzasadnić, jakie ruchy promocyjne należałoby wykonać, aby polepszyć sytuację firmy na rynku. Trzeba tu pamiętać, o tym, że na każdą naszą propozycję działania,  musimy mieć konkretne uzasadnienie w postaci konkretnych danych. Przykładowo, jeśli chcemy zwiększyć ilość salonów obuwniczych w Wielkopolsce, wówczas musimy uzasadnić tego typu działanie np. wzrostem liczebności i zamożności mieszkańców tego regionu. Podczas tego typu pracy musimy myśleć w sposób biznesowy. Najczęstszym błędem w biznesie jest… przeliczenie się, co do atrakcyjności danych posunięć biznesowych.

Podczas analizy strategicznej trzeba przeanalizować wszystkie elementy, które wchodzą w skład marketingu mix. Innymi słowy, trzeba przeanalizować produkt, ceny oferowane przez firmę, dystrybucję oraz promocję. Należy dokonać tej analizy, w porównaniu do głównych konkurentów. Firma nie działa, bowiem sama na rynku. Podczas analizy strategicznej trzeba przeanalizować trendy, które mogą zadecydować o przyszłym losie firmy.   Analiza strategiczna uczy planowania i opracowywania strategii. Jan Kulczyk kiedyś powiedział, że w biznesie dobry plan znaczy o wiele więcej niż kapitał.


Praca licencjacka z Marketingu: – analiza strategiczna. Podsumowanie

Praca licencjacka z marketingu powinna być wstępem do tego, czym będziemy się zajmować w naszym życiu zawodowym. Analiza strategiczna jest kluczowym zagadnieniem, które może się bardzo przydać podczas otwierania własnego biznesu. Dobrze wykonana, może zaradzić “przeliczeniu”, które jest częstym biznesowym błędem. Otwarcie biznesu, który na rynku się nie przyjmie, może kosztować utratę dorobku całego życia. Analiza strategiczna jest przykładem tematu, który ma olbrzymie znaczenie w realnym biznesie.