• Prace licencjackie z marketingu dotyczą najczęściej przeróżnych form reklamy