• Prace licencjackie z marketingu, a handel detaliczny